Baltaş Eksen - Kişilik Testi, Psikometrik Test, HPI, Cevher değerlendirme merkezi, genel yetenek, Değerlendirme Merkezi, Toplu işe alım, işe alım

PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR?

e-Posta Yazdır PDF
PerformansPerformans Değerlendirme Sistemi, kişinin işindeki performans veya başarısını, önceden bu amaçla saptanmış standartlarla karşılaştırarak o işin gereklerine göre ölçme ve değerlendirme sürecidir.

PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ YARARLARI

Kurum açısından:

 • Performansın standart ve objektif bir biçimde değerlendirilmesini,
 • Kurumun hedefleriyle kişisel hedeflerin örtüşmesi ve gerçekleşmesini,
 • Kariyer planlarının yapılmasını,
 • İşe alım sürecindeki etkinliğin ölçülmesini,
 • Terfilerin kurum hedefleri doğrultusunda ve uygun zamanlamayla yapılabilmesini,
 • Eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesini, (Çalışanların güçlü yönlerinin ve gelişimsel ihtiyaçlarının belirlenerek uygun eğitim olanaklarının sağlanması)
 • Prim ve ödül sistemlerinin düzenlenmesini,
sağlar.

Çalışanlar açısından:

 • Çalışanlara zamanında ve yapıcı geribildirim verilmesi,
 • Çalışanların ve kurumun karşılıklı birbirlerinden beklentilerini netleştirmesi,
 • Çalışanların mevcut ve kendilerinden beklenen performansları hakkında bilgi sahibi olmalarını
sağlar.

PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ PROJE AŞAMALARI

 • Performans değerlendirme sisteminin kapsamı ve yöntemi belirlenir.
 • Belirlenmiş pozisyonlar doğrultusunda kritik başarı faktörleri belirlenir.
 • Yöneticiler tarafından şirket hedefleri, departman hedefleri ve performans sisteminde değerlendirilecek hedeflerin saptanır.
 • Kuruma özel kullanılacak formlar, raporlama yönteminin tasarlanır.
 • Kuruma özel “Performans Değerlendirme Sistemi Kitabı” hazırlanır.
  a- Yönetmelik kitapçığı
  b- Uygulama kitapçığı olarak
 • PDS Eğitimleri,
  Performansı değerlendirmekten sorumlu yöneticilere, çalışanlara performans sisteminin kullanılması hakkında eğitim verilir.
 • İlk uygulamadan sonra gözden geçirme toplantıları yapılır ve yeni dönem uygulamaları için aksiyon planları hazırlanır.

SİSTEMİN SÜREÇLERİ

BURAYA GRAFİK GELECEK